Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dopłat do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (2023)

Od 3 stycznia 2023 zaczęły obowiązywać zmiany w programie Czyste Powietrze. Wysokie koszty zakupu węgla albo innych surowców energetycznych wymusiły poniekąd zmianę kierunku realizacji popularnego programu proekologicznego. Aby powstrzymywać utratę ciepła, mamy na większą skalę niż do tej pory ocieplać domy. Inflacja zjadła sporą część dotacji, dlatego i one wzrosną, tak, jak progi dochodowe. Poznaj nowe zasady dopłat do termomodernizacji budynków.

Spis treści

 • Zmiany w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023 w skrócie
 • Ilu osób skorzystało do tej pory z programu czyste Powietrze?
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku z programu Czyste Powietrze 2023
 • Audyt energetyczny jako przepustka do wyższej dotacji
 • Wyższe kwoty dotacji na ocieplenie domu
 • Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie
 • Dotacja na kocioł na biomasę drzewną, w bankach zmieni się termin kwalifikowalności kosztów

Zmiany w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023 w skrócie

Wysokie koszty zakupu węgla albo innych surowców energetycznych, z którymi zmagamy się w 2022 roku, wymusiły poniekąd zmianę kierunku realizacji popularnego programu proekologicznego. Aby powstrzymywać utratę ciepła, mamy na większą skalę niż do tej pory ocieplać domy. Inflacja zjadła sporą część dotacji, dlatego i one wzrosną.

- Po zmianach, które wprowadziliśmy 3 stycznia 2023 r., widać znaczący wzrost składanych wniosków - mówił na początku lutego Pełnomocnik Premiera do spraw programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirosławski na antenie TVP Rzeszów.

Od 3 stycznia 2023 r. trwa kolejna edycja programu Czyste Powietrze. Będzie sporo zmian, a jedną z nich jest podwyższona dotacja na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu. Od nowego roku będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia. Główne zmiany to:

 • urealniane kwoty dotacji,
 • podwyższone progi dochodowe,
 • urealnienie kosztów jednostkowych.

Zmiany w programie zapewniają m.in. rozszerzenie puli odbiorców oraz uproszczenie formalności.

Rząd chce zachęcić mieszkańców naszego kraju do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Za realizację programu odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Podwyższone zostaną progi dochodowe i wysokość dotacji.

- Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych - dodaje.

Ilu osób skorzystało do tej pory z programu czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest realizowany od 19 września 2018. Do 24 lutego 2023 r. w ramach programu Czyste Powietrze zarejestrowano 561 tys. wniosków na kwotę 11,1 mld zł dofinansowania. Tylko w ostatnim tygodniu liczba wniosków powiększyła się o 3 479.

Najczęściej wnioskujemy o:

 • Kotły gazowe kondensacyjne 39.07 proc.
 • Pompy ciepła powietrzne 22.64 proc.
 • Kotły na biomasę 19.92 proc.

Program czekają zmiany i większy zwrot ku termomodernizacji budynków.

O tym, że warto ocieplić dom czy na wsi, czy to w mieście, nie trzeba chyba nikogo szczególnie przekonywać. Na zlecenie marki ISOVER powstała analiza przykładowego domu-kostki, popularnego kształtu w latach PRL-u. Z wyliczeń wynika, że ocieplenie może zmniejszyć jego zapotrzebowanie na energię nawet o ponad 70 proc., generując w skali roku oszczędności na poziomie niemal 13 tys. złotych. Dom typu kostka albo z dachem dwuspadowym dominują w wiejskim krajobrazie.

Kompleksowa termomodernizacja budynku z programu Czyste Powietrze 2023

- W związku z agresją Rosji na Ukrainę sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym nośników energii. Z tego względu NFoŚiGW podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” - przekazuje Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.

Z tego powodu pojawia się zmiana w programie i zachęta do korzystania nie tylko z dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale też pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku.

- Najwyższe dofinansowanie, czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji - zaznacza Paweł Mirowski.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dopłat do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (3)

Właściciele domów we wszystkich 3 częściach programu (nadal obowiązuje podział ze względu na dochody), będą mogli otrzymać dofinansowanie tak, jak do tej pory na rozwiązania służące dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Warto przypomnieć, że dotacja jest bezzwrotna, a jej wielkość zależy od dochodów na osobę oraz zakresu modernizacji.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu Czyste Powietrze. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dopłat do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (4)

Audyt energetyczny jako przepustka do wyższej dotacji

Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc., wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowości w dopłatach, wrócił VAT na nawozy. To zmienia się w rolnictwie w tym rokuPrzed nami ważne zmiany w rolnictwie w 2023 roku. Realizacji doczeka się nowa Wspólna Polityka Rolna, a tym samym zmiany w dopłatach bezpośrednich. Pojawią się zapowiadane ekoschematy. Od 1 stycznia…

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dopłat do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (6)

Agata Wodzień-Nowak

Zainteresowani mogą dostać dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

Wyższe kwoty dotacji na ocieplenie domu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych. Oznacza to podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, np. na instalację:

 • pompy ciepła,
 • kotła zgazowującego drewno,
 • ogrzewania elektrycznego czy
 • kotła na pellet drzewny.

Warto zaznaczyć, że koszty termomodernizacji, czyli ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym procencie do poniesionych kosztów netto.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dopłat do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile wniosków złożyliśmy? (7)

W programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. W części:

 • 1) Programu – do 135 000 zł,
 • 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie

Kolejna nowość w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023 roku to możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Taka zmiana oznacza, że właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wcześniej wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła, będzie mógł złożyć drugi wniosek na termomodernizację.

NFOŚiGW: Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Realizatorzy zapowiedzieli, że program zostanie też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Dotacja na kocioł na biomasę drzewną, w bankach zmieni się termin kwalifikowalności kosztów

 • Jeszcze jedną ze zmian jest wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.
 • Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
 • W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Małgorzata Golinowska, wiceminister klimatu i środowiska zamieszcza na Twitterze porównanie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2021 r. do roku 2014 liczba, wynika z tego zestawienia, że stref z przekroczeniami zmniejszyła się:

 • dla pyłu PM10 z 42 do 25 (40% redukcji);
 • dla pyłu PM2,5 z 22 do 6 (70% redukcji);
 • dla benzo(a)pirenu z 46 do 39.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Chińskie "superkrowy" zmienią oblicze rolnictwa?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 12/11/2023

Views: 6461

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.